Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, lấy phòng ngừa là chính

Thứ ba - 28/05/2024 04:08
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ, trong đó lực lượng Công an là cơ quan tham mưu, nòng cốt.

Sáng 28/5, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong CAND.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng điều hành hoạt động Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương...

Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, lấy phòng ngừa là chính -0
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, chính trị nội bộ là vấn đề hệ trọng, là sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên; liên quan đến tổ chức, bộ máy và cả hệ thống chính trị. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; là một trong những hoạt động nhằm bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; đây cũng là nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu dài, liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ.

Từ khi thành lập Đảng cho đến nay, nhất là qua các kỳ Đại hội, Đảng ta luôn quan tâm, coi trọng chính trị nội bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp sau đó cũng đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; đặc biệt, ngày 18/8/2014, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 39 về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Để Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 thu được nhiều kết quả và đảm bảo chất lượng, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các đại biểu thảo luận trọng tâm, ngắn gọn, rõ ý, tập trung vào chủ đề, đảm bảo dung lượng, thời lượng Ban tổ chức hội nghị đề ra.

Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, lấy phòng ngừa là chính -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết, ngay sau khi Chỉ thị số 39 được ban hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương đã chủ động ban hành Kế hoạch số 115 để tổ chức thực hiện trong CAND, trong đó, xác định 7 nhiệm vụ chủ yếu; Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 35 về đảm bảo ANTT phục vụ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 39, trong đó xác định 6 công tác cụ thể trọng tâm, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt.

Nội dung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39 đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) và Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị này đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng trong CAND.

Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, lấy phòng ngừa là chính -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang trình bày báo cáo tại hội nghị.

Công tác quản lý cán bộ được tăng cường, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên về quan điểm, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chỉ đạo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong CAND được sửa đổi, bổ sung và từng bước hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ...

Công tác nắm tình hình chính trị nội bộ được chú trọng, việc rà soát chính trị nội bộ đi vào nề nếp, thường xuyên; công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn về chính trị đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; phối hợp rà soát, thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị phục vụ đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và phục vụ công tác cán bộ của Đảng. Phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, vi phạm chính sách pháp luật, vi phạm nguyên tắc, điều lệ Đảng. Tập trung điều tra các vụ án trọng điểm có liên quan cán bộ, đảng viên, nhất là đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo...

Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, lấy phòng ngừa là chính -0
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang phát biểu tại hội nghị.

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Lương Tam Quang, hội nghị đã thảo luận, đi sâu đánh giá, bổ sung về những ưu điểm, kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất các giải pháp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đánh giá, trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị, Đảng uỷ Công an Trung ương đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần rất quan trọng bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Bày tỏ đồng tình với báo cáo tại hội nghị, đồng chí cũng đặc biệt nhấn mạnh, thời gian qua, Ban Tổ chức Trung ương đã có sự phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ Công an Trung ương trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nổi bật là, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị xây dựng Kết luận số 21 về công tác đấu tranh, xử lý những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. "Thực tế vừa qua, Đảng uỷ Công an Trung ương đã tham mưu Đảng ta xử lý rất nhiều vụ việc, thể hiện sự nghiêm minh, thượng tôn pháp luật, tăng cường, tạo niềm tin trong nhân dân...", Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định.

Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, lấy phòng ngừa là chính -0
 
Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, lấy phòng ngừa là chính -1
Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá, nhiều năm qua, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và các cấp uỷ, tổ chức đảng trong CAND đã chủ động tiếp nhận, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị.

Dự báo thời gian tới, đất nước ta đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức; công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng đứng trước nhiều yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục coi trọng và nâng cao hơn nữa nhận thức "chính trị nội bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ", trọng tâm là nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay, lấy phòng ngừa là chính.

"Xác định đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng CAND. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ, trong đó lực lượng Công an là cơ quan tham mưu, nòng cốt" - đồng chí Thứ trưởng chỉ rõ.

Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, lấy phòng ngừa là chính -0
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, chủ động làm tốt công tác dự báo tình hình và nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn phức tạp phát sinh, tạo "điểm nóng" về ANTT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý, việc tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; thực hiện nghiêm công tác quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ bí mật nhà nước... Thường xuyên phối hợp chặt chẽ các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng và cấp uỷ các cấp trong việc rà soát chính trị nội bộ, rà soát nhân sự cơ cấu vào cấp uỷ và bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND các cấp, trước mắt phục vụ tốt nhất đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tập trung đấu tranh với các hoạt động chống phá của các đối tượng trên không gian mạng, không để các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng chống Đảng, Nhà nước, phá hoại nội bộ. Tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND và trong CAND. Tập trung cao độ, xử lý dứt điểm, nghiêm minh, triệt để, đúng pháp luật đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai"...

Tác giả: Trung tâm thông tin chỉ huy

Nguồn tin: Báo CAND:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây