Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu Lời giới thiệu  
27/02/2019
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân được quy định trong Luật Công an nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội Khoá XIV thông qua ngày 20/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6. Luật Công an nhân dân (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, trừ trường hợp các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2019.
04/03/2014
Ngày 24/8/1945, chính quyền cách mạng tỉnh Hà Nam được thành lập. Ty cảnh binh của chính quyền cách mạng được thiết lập, chia làm 2 bộ phận: Bộ phận tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự đường phố, bộ phận thường trực tiếp dân và giải quyết những vụ việc xảy ra ở các phủ, huyện. UB hành chính lâm thời đều thiết lập lực lượng tự vệ cứu quốc làm nhiệm vụ tuần tra canh gác, bảo vệ cơ quan chính quyền kiểm soát ở những bến đò ngang và những đầu mối giao thông quan trọng.
04/03/2014
Hà Nam nằm ở Tây Nam châu thổ Sông Hồng, trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là cửa ngõ của thủ đô Hà Nội; phía Bắc giáp với Hà Nội, phía Đông giáp với tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình, Nam Định và phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình. Ngày 20/10/1890, tỉnh Hà Nam chính thức được thành lập. Đất đai tỉnh Hà Nam gồm đất phủ Liêm Bình, 17 xã của huyện Vụ Bản, Thượng Nguyên (thuộc tỉnh Nam Định,2 tổng Mộc Hoàn,Chuyên Nghiệp thuộc huyện Phú Xuyên,tỉnh Hà Nội(cho nhập vào huyện Duy Tiên)và 2 huyện cũ là Duy Tiên, Kim Bảng của phủ Lý Nhân.
04/03/2014
Trong giai đoạn hiện nay, khoa học công nghệ nhất là công nghệ thông tin đang trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần to lớn vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ đã đem lại sự phát triển vượt bậc của nhiều ngành, lĩnh vực và nhiều quốc gia, làm thay đổi lực lượng sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ với tốc độ và quy mô ngày càng lớn. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam rất chú trọng tới công tác nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào các lĩnh vực công tác, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu công tác trong tình hình mới.