Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ phòng Thanh tra Công an tỉnh: Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hoạt động CA tỉnh  
Chi bộ phòng Thanh tra Công an tỉnh: Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong 2 ngày 25 - 26/5, Chi bộ phòng Thanh tra Công an tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Phạm Hoài Nam – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

IMG_3386.JPG

Đại tá Phạm Hoài Nam – Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc, 

Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

   Nhiệm kỳ 2015 – 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Chi bộ Thanh tra Công an tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, đổi mới tư duy, biện pháp công tác qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Chi bộ đã chủ động tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tiêu cực, sai phạm; đã tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong Công an tỉnh. Công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ, chi bộ tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức 22 cuộc thanh tra, 07 cuộc kiểm tra; đã duy trì tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp dân của Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố theo quy định. Công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao đạt tỷ lệ 100%... Công tác xây Đảng, dựng lực lượng Công an nhân dân được quan tâm, chú trọng. Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới phương pháp quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" gắn với thực hiện tốt phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, cuộc vận động “xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"… Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, định kỳ cấp uỷ, chi bộ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên kiểm điểm “tự soi", “tự sửa" theo các biểu hiện nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", “tự chuyển hoá" trong nội bộ… Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ 5 năm liền giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh", đơn vị hàng năm đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng", năm 2017 được Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc"; nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

IMG_3401.JPG

Đảng viên Chi bộ phòng Thanh tra bỏ phiếu bầu Ban chi ủy Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

   Tại đại hội, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

IMG_3411.JPG

Đại tá Phạm Hoài Nam – Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc,

 Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cùng lã​nh đạo 

phòng Công tác Đảng & Công tác chính trị và Ban Chi ủy Chi bộ phòng Thanh tra khóa VII, 

nhiệm kỳ 2020 – 2025 chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

   Sau hai ngày làm việc khẩn trương và tập trung với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Chi bộ Thanh tra lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã lựa chọn và bầu 03 đồng chí đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Công an Hà Nam