Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công an tỉnh Hà Nam thông báo về việc nghỉ tiếp công dân

Thông báo CHỈ ĐẠO GIÁM ĐỐC CAT  
Công an tỉnh Hà Nam thông báo về việc nghỉ tiếp công dân
Theo Chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi, Đảng bộ trong Công an tỉnh, chiều ngày 01/6/2020 (Thứ 2) và sáng ngày 02/6/2020 (Thứ 3), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức Đại hội Đảng bộ phòng lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do vậy, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không tổ chức tiếp công dân trong thời gian diễn ra Đại hội.
Công an tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo đến quý cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân được biết!

Công an tỉnh Hà Nam