Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công an TP. Phủ Lý: Bàn giao danh sách 177 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước về PCCC cho UBND cấp phường, xã

Hoạt động CA tỉnh  
Công an TP. Phủ Lý: Bàn giao danh sách 177 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước về PCCC cho UBND cấp phường, xã
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phân cấp rõ các cơ sở thuộc diện quản lý, đáp ứng nhu cầu công tác quản lý địa bàn về PCCC, Công an TP. Phủ Lý đã bàn giao danh sách 177 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước về PCCC cho UBND phường Hai Bà Trưng, Lê Hồng Phong và UBND xã Phù Vân.

   Tại các buổi bàn giao, lãnh đạo Công an TP. Phủ Lý đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, một số Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an và văn bản quy phạm pháp luật về PCCC; đồng thời tiến hành bàn giao danh sách 177 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước về PCCC cho UBND các phường Hai Bà Trưng, Lê Hồng Phong và UBND xã Phù Vân.

DSCN3781.JPG

Công an TP. Phủ Lý bàn giao danh sách 60 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước

 về PCCC cho UBND phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý

   Việc bàn giao cơ sở thuộc danh mục do UBND các xã, phường quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC & CNCH; phân cấp rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác này, qua đó góp phần phòng ngừa không để xảy ra các vụ cháy nổ ngay từ cơ sở, phục vụ kịp thời công tác bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Công an Hà Nam