Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hoạt động CA tỉnh  
Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong 2 ngày 27 và 28/5, Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh.

​           Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an, Đảng ủy Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng các lực lượng đảm bảo ANTT trên địa bàn. Giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ​ban hành nhiều văn bản, chỉ thị tăng cường, đẩy mạnh các biện pháp PCCC, góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ xảy ra trên nhiều địa bàn. Tổ chức kiểm tra trên 10.000 lượt cơ sở, hướng dẫn khắc phục các tồn tại, thiếu sót nhằm đảm bảo an toàn PCCC&CNCH; quá trình kiểm tra, lập 318 biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực PCCC hơn 1,4 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức 65 buổi tuyên truyền cho 5.000 lượt người tham gia là cán bộ, nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và mở 1.124 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho 42.000 đội viên là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC ở cơ sở, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức hiệu quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn.

         Tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời tham gia chữa cháy đạt kết quả cao. Trong 5 năm, đơn đã xuất xe đi chữa cháy 64 vụ với 160 lượt xe và trên 1000 lượt CBCS, trực tiếp cứu chữa 60 vụ cháy; 09 lượt xe CNCH cùng 50 lượt CBCS, tổ chức cứu nạn 07 vụ tai nạn, sự cố, đưa được 13 nạn nhân bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý… góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Bố trí cán bộ, chiến sỹ bảo vệ và tham gia diễn tập phương án phòng thủ góp phần tổ chức thành công diễn tập phòng thủ hàng năm của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

           ​Để đạt được những kết quả trên, Đảng bộ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu và có ý nghĩa quyết định trong xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Phát động các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" với nhiều hình thức, cách làm hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sỹ, đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực công tác để cán bộ chiến sỹ, đảng viên phấn khởi, yên tâm công tác phấn đấu thực hiện đạt được nhiều kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn về mô hình tổ chức cán bộ đủ năng lực và bố trí công tác phù hợp tạo điều kiện để phát huy năng lực của đội ngũ kế cận, bồi dưỡng tạo điều kiện phát triển lâu dài phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

IMG_3449.JPG

Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

IMG_3455.JPG

    Các đại biểu dự Đại hội.​

        Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh nghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội thảo luận, cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, như: tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện có hiệu quả công tác PCCC cho lãnh đạo các cấp; lãnh đạo tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CHCN; tổ chức tốt công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu; chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ hoạt động, tạo khí thế vui tươi, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ chính trị.  

IMG_3474.JPG

Đảng viên Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh biểu quyết

 bầu Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, nhiệm kỳ 2020 -2025

IMG_3472.JPG

Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng

 Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhiệm kỳ 2020-2025 

        Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng Bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh gồm 07 đồng chí. Đồng chí Đại tá Phạm Kiên Cường –Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát PCCC&NCH nhiệm kỳ 2020-2025.​

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nam