Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: Đẩy mạnh việc treo cờ Tổ quốc trong các cơ sở tôn giáo

Hoạt động LL CAND Phong trào BVANTQ  
Lý Nhân: Đẩy mạnh việc treo cờ Tổ quốc trong các cơ sở tôn giáo
Treo cờ Tổ quốc là truyền thống văn hóa tốt đẹp, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí độc lập, khẳng định chủ quyền lãnh thổ; thể hiện nghĩa vụ công dân và lòng quyết tâm đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của các giai tầng xã hội, các tôn giáo với dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2020), 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Công an huyện Lý Nhân đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, các cơ sở tôn giáo, các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo duy trì, hưởng ứng phong trào treo cờ Tổ quốc.
nha tho ho van quan.jpg
Nhà thờ họ giáo Văn Quan, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 75 năm Cánh mạng tháng 8 
và Quốc khánh 02/9)

Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở tôn giáo, tạo sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn huyện. Đến nay, đã có 108/108 = 100% chùa, 47/60 =78,3% nhà thờ, giáo xứ, giáo họ trên địa bàn huyện tổ chức treo cờ trong khuôn viên, cơ sở thờ tự.
chua cao da.jpg
Chùa Cao Đà, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Việc treo cờ Tổ quốc được các cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo thực hiện trang trọng, đúng lễ nghi, quy định, thể hiện sự trang nghiêm, khí thế hào hùng, tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn giáo và lòng yêu nước, sự tự hào của người dân Việt Nam./.